Garance a termíny

Etická garance

Garantujeme, že poskytnuté služby včetně rad, konzultací a doporučení budou nestranná a nezaujatá. Zachováme mlčenlivost vůči třetím osobám a nevyzrazujeme důvěrné informace.

Etický kodex:

Termíny

Doba zhotovení standardního stavebního rozpočtu je obvykle 7-10 dní od převzetí projektové dokumentace. Doba zhotovení závisí:

  • na úplnosti a kvalitě předložených podkladů
  • stupni projektové dokumentace
  • náročnosti a rozsahu stavby
  • dispozičního uspořádání objektu

 

Zpracované stavební rozpočty Vám můžeme předat osobně, poštou (na dobírku) či elektronicky ve formátech xls, pdf.