O Nás

Jsme partnerem Vaší stavby

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti finančního managementu staveb pro investory, projektanty, dodavatele, fyzické osoby a další subjekty. V oboru rozpočtování a oceňování staveb působíme již od roku 2001.

K práci využíváme stavební informační systém KROS Plus od společnosti ÚRS PRAHA, a. s. Výstupem jsou velmi kvalitní a přehledné tiskové sestavy, v nichž bude Vaše orientace pohodlná, snadná a rychlá. Samozřejmostí jsou úpravy a uživatelské optimalizace. 

Stavebním firmám nabízíme možnost dlouhodobé a výhodné spolupráce.

Pro koho jsou naše služby?

Pro fyzické osoby, právnické osoby, obce, města, developery, přímé investory

Zpracujeme nezávislé stavební rozpočty, přesné výkazy výměr či tzv. slepé rozpočty pro výběr dodavatele a zajistíme cenový dozor v průběhu realizace stavby.

Pro stavební firmy

Zpracujeme stavební rozpočty pro nabídky do výběrových řízení nebo pro vlastní stavby.

Pro projekční a architektonické kanceláře

Zpracujeme výkazy výměr či kompletní stavební rozpočty.

Kdy se na nás obrátit?

Před realizací stavby, při přípravě výběrového řízení

Oceníme stavbu v rámci projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a vlastní výběrové řízení.

Při realizaci stavby

Pomůžeme při sledování správného čerpání rozpočtu. Provedeme kontrolu dílčího soupisu provedených prací vůči celkovému rozpočtu díla.

Po dokončení stavby

V případě nesouladu mezi investorem a dodavatelem zpracujeme nezávislý kontrolní rozpočet dle skutečného provedení stavby.

Certifikáty

Certifikát o Oceňování stavebních prací I

Certifikát o Oceňování stavebních prací II

Certifikát ÚRS 2012