Rozpocty-staveb.cz
Jsme partnerem Vaší stavby.

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti finančního managementu staveb pro investory, projektanty, dodavatele, fyzické osoby a další subjekty. V oboru rozpočtování a oceňování staveb působíme již od roku 2001.

Výhody naší spolupráce

Snadná a rychlá orientace

Dlouhodobá a výhodná spolupráce

Pohodlná orientace

Kvalitní a přehledné
tiskové sestavy

Úpravy a uživatelské
optimalizace

Naše výsledky

SLUŽBY, KTERÉ NABÍZÍME JSOU ZALOŽENY NA REÁLNÝCH VÝSLEDCÍCH.
MÁME ZA SEBOU PŘES STO REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ.

+
realizovaných zakázek
%
Kvalita odvedené práce
+
Spokojených zákazníků

Chcete se zeptat, poradit nebo se dozvědět více informací?

Naše služby

Stavební rozpočty

Stavební rozpočet je nezbytnou součástí realizace stavby. Jen s kvalitně vypracovaným rozpočtem přesně víte, jaké finanční prostředky bude nutné vynaložit pro Váš stavební záměr. Právě na základě tohoto dokumentu je stavba zhovitelem fakturována.

Propočty staveb - hrubé odhady nákladů

Zpracujeme kvalifikovaný odhad nákladů stavebního díla dle DÚR nebo studie.  

Propočet stavby udává celkový hrubý odhad ceny stavby, soupis provedených prací pak udává provedené práce za určité časové období včetně případných víceprací.

Výkaz, výměr, položkový rozpočet

Zpracujeme rozpočet dle dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) nebo položkový rozpočet dle prováděcí projektové dokumentace (DPS).
Položkový rozpočet se tak sestává z číselného kódu položky, popisu položky a výpočtu množství. Jde o specifickou součást rozpočtu a kalkulace. Bez kvalitně vypracovaného výkazu výměr by neměla být oceňována žádná stavba. Je třeba dbát na přesné vymezení prací, specifikaci a množství, aby se předešlo ze strany dodavatele stavby uplatňování tzv. víceprací, které dílo značně prodražují. 

Ocenění slepého rozpočtu

Provedeme ocenění stavby individuální kalkulací či na základě již vypracovaného výkazu výměr.
Tzv. slepý rozpočet obsahuje veškeré práce včetně jejich množství dle projektové dokumentace stavby Používá se pro výběr dodavatele stavby.

O Nás

Jsme partnerem Vaší stavby

Provádíme komplexní služby v oblasti cenového managementu, rozpočtování a kalkulace staveb pro developery, investory, projekční kanceláře, architektonické ateliéry, stavební firmy, fyzické osoby, organizace státní správy a jiné subjekty. V oboru rozpočtování a oceňování staveb působíme již od roku 2001. 

Ke své práci používáme stavební oceňovací systém KROS Plus spol. ÚRS Praha a.s. Stavebním firmám nabízíme možnost dlouhodobé a výhodné spolupráce.

Naši partneři

Všichni dodavatelé, kteří s námi dlouhodobě spolupracují, jsou vysoce kvalifikovaní a jejich produkty a služby doporučujeme.

Rádi rozšíříme portfólio spolupracujících společností při tvorbě našich produktů.

Máte zájem stát se naším partnerem?

Kontakt